Disclaimer

Kunst van Opvoeden is een applicatie die ouders opvoeders, zorgprofessionals en anderen ondersteunt en inzicht biedt omtrent opvoedsituaties. Kunst van Opvoeden is een oefenapplicatie en mag niet gezien worden als voorschrift voor een gewenste opvoeding of enige vorm van professionele ondersteuning (jeugdzorg).

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de inhoud en de teksten van deze applicatie, kan Horizon niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze applicatie.

Copyright
De inhoud van deze applicatie, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Horizon is het niet toegestaan gegevens van deze applicatie of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Copyright © 2019 Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
 
Designed and built by MAXCODE.